Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II

Sáng ngày 4.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II cho hơn 90 học sinh ưu tú tại các trường THPT và quần chúng ưu tú tại các cơ quan doanh nghiệp.

Quang cảnh lớp học

Quang cảnh lớp học

Trong 5 ngày học tập, các học viên sẽ được nghe Báo cáo viên Thành ủy truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học đợt này còn thông tin tình hình thời sự, định hướng tư tưởngvà giáo dục về Truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ.

          Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Lê Hoài Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí báo cáo viên và toàn thể học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp và hoàn thành bảo đảm chất lượng nội dung chương trình khóa học.

          Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng ở các trường THPT và các doanh nghiệp, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tin liên quan