Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II

Chiều ngày 12.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II cho học sinh ưu tú tại các trường THPT và quần chúng ưu tú tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Tuyên dương khen thưởng các học viên

Tuyên dương khen thưởng các học viên

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được nghe Báo cáo viên Thành ủy truyền đạt 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học đợt này còn thông tin tình hình thời sự, định hướng tư tưởng và giáo dục về Truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ. Kết quả cuối khóa học, có 81 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 8 học viên xuất sắc nhất được tuyên dương khen thưởng.

Tin liên quan