Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường An Xuân lần thứ X

Chiều ngày 10.3, Hội Nông dân phường An Xuân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân phường An Xuân đặt mục tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của hội; phát triển 35 hội viên mới; mỗi năm xây dựng 1 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 1 mô hình tự quản về môi trường; hằng năm có 65% số hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; vận động 120 nông dân cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; hằng năm đào tạo nghề cho 30 lượt người.  Đại hội đã đánh giá lại hoạt động trong nhiệm kỳ qua với những kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm đã phát triển 36 hội viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội; 70 hộ được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Hội viên nông dân đóng góp kinh phí trên 100 triệu đồng để nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè, mương thoát nước. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 5 buổi tập huấn với gần 300 lượt hội viên nông dân tham gia; tổ chức 3 lớp học nghề cho 90 hội viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí; bầu 3 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Tin liên quan