Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn phường Trường Xuân

Nhằm xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sáng nay, ngày 19/3/2023 tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Sông, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM, Hội Tù yêu nước phường Trường Xuân phối hợp tổ chức Chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và Lễ kết nạp đoàn viên mới ...

Trong những ngày của tháng 3 lịch sử, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn phường đã được các ngành, đoàn thể trên địa bàn phường triển khai bằng nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, phong phú và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc lịch sử chiến đấu và hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Trường Xuân nói riêng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nói chung trong kháng chiến chống ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tăng cường giáo dục ĐVTN giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tại đây, đại biểu và các em học sinh đã được nghe bác Nguyễn Quốc Việt: Chủ tịch Hội Tù yêu nước phường Trường Xuân, nguyên là thành viên đội du kích B phường 4 (nay thuộc phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ) kể lại quá trình đấu tranh ngoan cường, bất khuất và đầy gian khổ của đội du kích B phường 4 và nhân dân trên địa bàn phường Trường Xuân. Đồng thời, giới thiệu mộ số vũ khí mà các bậc cha ông ta đã sử dụng để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.