Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023

Sáng ngày 21.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I.2023 với sự tham dự của Trưởng Ban Tuyên giáo và cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo các Đảng ủy xã, phường; cán bộ phụ trách công tác Tuyên huấn các Đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy; cán bộ phụ trách công tác Tuyên huấn của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; tuyên truyền viên cơ sở tại các thôn, khối phố của 13 xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt một số kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền và kỹ năng tiến hành hoạt động tuyên truyền như: kỹ năng lựa chọn nội dung tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu; kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ, văn phong; kỹ năng phát biểu khi thực hiện đối thoại với người nghe, điều khiển sự chú ý và trả lời câu hỏi. Đồng thời báo cáo viên, tuyên truyền viên được thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ sẽ duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên hằng quý nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tin liên quan