Hướng dẫn sử dụng tính năng thông báo thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên VssID

BHXH Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VssID- BHXH số lên phiên bản 1.6.5, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN; nhằm công khai, minh bạch thêm thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình.

11


 

Tin liên quan