Thành phố Tam Kỳ tiếp tục góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 20.3, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chù trì cuộc họp với các phòng ban và đại diện lãnh đạo các xã, phường để góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quang cảnh làm việc

Quang cảnh làm việc

Trong thời gian qua, UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ và 13 xã, phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung vào một số nội dung như: quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục góp ý những nội dung còn bất cập mà dự thảo Luật chưa đề cập đến, những nội dung chưa đúng cần bổ sung sửa đổi, trong đó có một số góp ý đáng quan tâm như thu hồi đất là bình đẳng về giá bồi thường, không phân biệt mục đích; phương án tính tiền sử dụng đất kể cả đất tôn giáo. 

Tin liên quan