Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành hành nghề Y - Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2023

Ngày 23/3/2023 UBND ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về kiểm tra liên ngành công tác hành nghề Y - Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2023

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của Pháp luật về hành nghề Y- Dược tư nhân, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về hành nghề Y- Dược tư nhân, mỹ phẩm: các cơ sở y tế ngoài công lập, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở dịch vụ kính thuốc, thẩm mỹ, mỹ phẩm, nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn nhằm thực hiện tốt chính sách xã hội hóa y tế của Đảng và Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định về hành nghề Y- Dược tư nhân, mỹ phẩm báo cáo cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân của các cơ sở hành nghề Y- Dược tư nhân, mỹ phẩm trên địa bàn. Thông qua việc kiểm tra phát hiện những hạn chế, tồn tại, vướng mắc cũng như những thuận lợi; tổng hợp, tham mưu đề xuất kịp thời, đề ra biện pháp quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế của địa phương cho phù hợp

- Trong quá trình tiến hành kiểm tra làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành liên quan; thực hiện đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, khách quan, chính xác. Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung tại các cơ sở được kiểm tra.

- Công tác kiểm tra được tiến hành theo đúng Kế hoạch đã phê duyệt một cách hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở hành nghề Y- Dược tư nhân, mỹ phẩm, tập trung phát hiện, giải quyết những vấn đề quản lý còn tồn tại, những cơ sở cố tình vi phạm và những vi phạm nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo công tác kiểm tra đúng theo quy định của pháp luật, mang tính trung thực, khách quan, làm việc khoa học, chính xác, đúng chức năng, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra và không lạm dụng quyền hạn gây khó khăn cho hoạt động của các cơ sở.

3. Đối tượng: Các phòng khám đa khoa; chuyên khoa; Y học cổ truyền; cơ sở dịch vụ kính thuốc; thẩm mỹ; mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; nhà thuốc; quầy thuốc.

4. Thời gian: 

- Đợt 1: Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 15/4/2023.

- Đợt 2: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 01/8/2023.

- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 01/12/2023.

Thời gian kiểm tra được chia thành nhiều đợt: Kiểm tra thường xuyên, có thể kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

 

Tin liên quan