Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Ngày 29/3,UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 120/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Với chủ đề “Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

I. MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP); Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm (khi xảy ra trên địa bàn); Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2023 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

2. Gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp từ thành phố đến xã, phường để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

3. Với chủ đề chính của năm 2023 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:

Tổ chức triển khai Kế hoạch “Tháng hành động”:

- Tại thành phố: UBND thành phố giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại thành phố Tam Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2023 đến ngày 20/4/2023.

- Tại xã, phường: Căn cứ tình hình thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn  để tổ chức (Lễ phát động hoặc hội nghị hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2023 ở xã, phường trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2023 đến ngày 20/4/2023.

 

Tin liên quan