Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo lấy lợi ích của người dân làm trọng

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố Tam Kỳ xác định là một nội dung quan trọng trong việc tạo lập uy tín của chính quyền đối với nhân dân, giải quyết đơn thư phải lấy lợi ích của người dân làm trọng, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh tại buổi làm việc với các xã, phường, phòng, ban vào sáng ngày 7.4 về tình hình và kết quả xử lý, giải quyết đơn thư quý I.2023.

Quang cảnh làm việc
Quang cảnh làm việc

     Tổng số đơn nhận trong quý I là 125 đơn. Trong đó có 7 đơn khiếu nại; 4 đơn tố cáo; 114 đơn kiến nghị, phản ánh. Đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết 2 đơn, 4 đơn chưa giải quyết đang giao Thanh tra thành phố thẩm tra, xác minh theo quy định. Đã giải quyết 50 đơn kiến nghị, còn 64 đơn đang giao các phòng, ban chuyên môn giải quyết theo quy định. Có 9 đơn do UBND tỉnh chuyển đến chưa giải quyết. Tại buổi làm việc, các địa phương, phòng, ban đã giải trình về những vướng mắc đối với những đơn thư chưa giải quyết, đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: giải quyết khiếu nại tố cáo lấy lợi ích của dân làm trọng nhưng phải đúng quy định của pháp luật, nội dung trả lời phải rõ ràng để người dân thỏa mãn. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban tham mưu bằng văn bản giải quyết, trả lời đơn cho công dân, đối với những vụ việc khó thì phải có hướng đề xuất, quan điểm cụ thể đối với từng nội dung; giải quyết đơn thư phải kịp thời, không để tồn đọng; tại các xã phường phải có người theo dõi đơn thư khiếu nại của người dân một cách chặt chẽ, lãnh đạo các phòng, ban phân công trực tiếp người xử lý đơn; các đơn vị phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin để kịp thời giải quyết đơn thư cho công dân; bộ phận tiếp nhận đơn thư lưu ý đối với đơn thư tố cáo thì đúng luật, đơn thư kiến nghị phải đúng nội dung, rõ ràng, đơn không đúng mẫu thì hướng dẫn người dân thực hiện lại.

Tin liên quan