Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khóa III. 2023

Chiều ngày 4.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2023. Có 75 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 8 học viên xuất sắc.  Đây là những quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ được giới thiệu tham gia khóa học.

Trao chứng nhận cho học viên xuất sắc
Trao chứng nhận cho học viên xuất sắc

    Trong 5 ngày, các học viên đã được nghe Báo cáo viên Thành ủy truyền đạt 5 chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên được thông tin tình hình thời sự, định hướng tư tưởngvà giáo dục về Truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ.

    Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của các doanh nghiệp, trường THPT và các cơ quan ban ngành đoàn thể, xã phường với số lượng 219 học viên tham gia.  

Tin liên quan