Thành phố Tam Kỳ triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Sáng ngày 3.4, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Bùi Ngọc Ảnh – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Nhìn chung trong quý I/2023, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP đạt được những kết quả tốt. Kinh tế tiếp tục phát triển. Các phòng, ban chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ban Thường vụ, Thường trực UBND thành phố quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra thực địa để có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Công tác hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội được tập trung, kịp thời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm; thành phố tích cực triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội hoa sưa. Tập trung công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. An ninh chính trị, trật tự ATXH đảm bảo. Hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2023.   

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thu ngân sách chậm, chưa đạt yêu cầu, trong đó có một số khoản thu có tỷ trọng lớn nhưng tiến độ thu thấp so với kế hoạch năm 2023 và cùng kỳ năm 2022 như: lệ phí trước bạ, thu sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân. Việc lập, thẩm định các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có tập trung nhưng tiến độ còn chậm. Triển khai công tác GPMB còn nhiều vướng mắc, chưa đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; năng lực một số nhà thầu thi công chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư thấp. Một số đơn vị địa phương chưa quyết liệt trong công tác chuyển đổi số. Hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm hành chính công còn nhiều (tỷ lệ  4,05%). 

So với cùng kỳ các năm, quý I năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn trên các mặt từ kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính, tiêu dùng, thu ngân sách, việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm… Kết luận tại cuộc họp thường kỳ, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu các ban, ngành thành phố và các địa phương cùng Mặt trận, đoàn thể nỗ lực vượt khó để thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2023. Lưu ý khắc phục những tồn tại hạn chế đã được nêu ra để thực hiện đảm bảo và tăng tốc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong quý. Quan tâm trong việc tiết kiệm chi tiêu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức thành công các hoạt động, lễ hội trong quý, không để dịch bệnh trong mùa xuân hè bùng phát.

Tin liên quan