Thành phố Tam Kỳ triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Chiều ngày 6.4, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường, đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Ân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập và đồng chí Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2023, Tam Kỳ có 6 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ gồm: An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân, An Phú, Tam Thăng, Hòa Thuận và 1 đơn vị tự vệ là Công ty Điện lực Quảng Nam. Nội dung diễn tập chiến đấu xã, phường, đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ gồm 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị của Ban thường vụ về công tác diễn tập, công bố các quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường, đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng thời, đại biểu tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo kế hoạch diễn tập chiến đấu xã, phường, đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ năm 2023. Ban Chỉ đạo diễn tập giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị trong công tác diễn tập. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra từ tháng 5.2023 đến tháng 7.2023.

Tin liên quan