UBMTTQVN XÃ TAM PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ I NĂM 2023

SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ I NĂM 2023

Sáng ngày 11/04/2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Phú tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Quý I năm 2023. Tham dự gồm Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng 07 trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả 1 số hoạt động công tác Mặt trận trong Quý I: Tổ chức bàn giao xây mới  nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hoa – thôn Tân Phú, Phối hợp các Hội, đoàn thể tổ chức chương trình “Tết yêu thương” trao 180 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trị giá thành tiền: 105.000.000đ, tổ chức thi đấu thành công giải Bóng đá nữ 5 người, trao 25 bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, số tiền: 6.050.000đ (từ nguồn xã hội hóa); tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Hội nghị tuyên truyền các chuyên đề của Mặt trận năm 2023; thành lập 2 tổ giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ giám sát đảm bảo; phối hợp vận động  41 hộ dân chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng, hiến đất đối với các công trình xã hội hóa Nhà nước và Nhân dân cùng làm; Khu tái định cư thôn Phú Đông, Phú Thạnh; Tham gia phần việc xây dựng nông thôn mới: Hiệp thương các tổ chức đoàn thể, phân công nhiệm vụ về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng tuyến đường hoa gắn Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản 5 trong 1; tiếp tục vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa và các tiểu hoa viên nhà sinh hoạt văn hóa thôn, phục vụ sinh hoạt cộng đồng khu dân cư.

Tại hội nghị, đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn giải pháp cho công tác Mặt trận trong quý II, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tình hình dư luận quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của địa phương, nhất là đối với các công trình xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng làm, vấn đề xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bà Trần Thị Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh: Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Quý II năm 2023, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư cần bám sát vào nội dung Chương trình công tác, Kế hoạch; chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân và củng cố, phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát huy công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận xã nhà.

 

 

Tin liên quan