Hội Cựu Chiến binh phường An Sơn phát động xây dựng mô hình nhà sạch, đường sạch, an toàn, an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Tối ngày, 25/4/2023, Hội Cựu Chiến binh phường An Sơn phát động xây dựng mô hình nhà sạch, đường sạch, an toàn, an ninh trật tự và văn minh đô thị. Dự buổi phát động có các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương, các đồng chí trong ban chấp hành hội Cựu Chiến binh, các đồng chí cán bộ quân dân chính khối phố 2 cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trên tuyến đường Nguyễn Văn Bổng.

Q

Quang cảnh buổi phát động

Với mục đích tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức hội trên tuyến đường cam kết xây dựng đường Nguyễn Văn Bổng: “nhà sạch, đường sạch, an toàn, an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Thường xuyên đôn đốc các hộ vi phạm kịp thời nhắc nhở. Tuyên truyền vận động các hộ tái phạm nhiều lần, phản ánh về ban chỉ đạo để có biện pháp chế tài xử lý. Vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ cảnh quan, bảo vệ ANTT, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc. Mỗi tháng tổ chức 1 lần ra quân làm vệ sinh môi trường vào sáng ngày chủ nhật của tuần đầu tháng. Tạo nên thói quen cho mỗi hộ gia đình trên tuyến đường. Định kỳ hằng quý mô hình tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp khối phố, sinh hoạt Chi hội cựu chiến binh và các hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại cơ sở để tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. 

Đồng chí Trần Tiến Cường - Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo mô hình tại hội nghị

Tại buổi phát động, đại diện Khối phố và đại diện hộ nhân dân trên tuyến đường lên ký cam kết xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đảm bảo an toàn an ninh trật tự.

Tin liên quan