Kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố

Ngày 25-26/4 phối hợp cùng với Đoàn Sở Công Thương kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Thực hiện Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 23/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; Đoàn Sở Công Thương Chủ trì, cùng với các ngành của tỉnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Sở Y tế……và , UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra Hợp tác xã Ngọc Lan Quảng Nam, Hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Cát Trắng tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Hợp tác xã Ngọc Lan Quảng Nam