Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố; Kế hoạch số 88/KH-ĐKTLNATTP ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố về việc về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 do Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ trì. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/4/2023-15/5/2023.

1. Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: tại phường Hòa Hương, phường Tân Thạnh, phường An Mỹ, xã Tam Thăng. Qua kiểm tra, nhận thấy công tác an toàn thực phẩm được các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, có sự phối hợp, theo dõi, giám sát chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể liên quan, các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Chủ tịch UBND làm trưởng ban; thực hiện phân công, phân cấp theo quy định và phối hợp giữa các ban, ngành và cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả; Trong Tháng hành động, các địa phương đều ban hành đầy đủ các kế hoạch kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền và đã đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức truyền thông về ATTP như treo băng rôn, phát thanh trên loa đài, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở...Trong năm nay, địa phương phường Tân Thạnh có tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì ATTP (18/4/2023); Công tác kiểm tra ATTP cũng được địa phương quan tâm, chỉ đạo. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, lãnh đạo địa phương cho biết thêm công qua quản lý ATTP ở địa phương cũng còn nhiều bất cập như: Một số địa phương còn gặp khó khăn trong công tác quản lý ATTP, nhất là cán bộ tham mưu, kiêm nhiệm nhiều việc, nên công tác tham mưu văn bản còn chậm;  Công tác phối hợp giữa 3 ngành Công thương, Nông nghiệp, Y tế  chưa chủ động, chặt chẽ; Việc phân công, phân cấp 3 ngành chưa thực sự đồng bộ, rõ ràng; Công tác kiểm tra chủ yếu là kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực y tế. Việc tổ chức kiểm tra liên ngành tại xã, phường còn hạn chế, chủ yếu nhắc nhở. Nên việc xử lý các cơ sở vi phạm chưa thực hiện, đa số nhắc nhở; Công tác quản lý ATTP mảng Công thương và Nông nghiệp còn chưa nắm bắt kịp thời các văn bản hướng dẫn…

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố làm việc với BCĐ liên ngành ATTP xã Tam Thăng