Hội Nghị Tọa đàm về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

      Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố về việc triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 152/KH-HĐPH ngày 27/4/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về tổ chức Tọa đàm trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chiều ngày 19/6/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố tổ chức buổi hội nghị Tọa đàm về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. 

      Chủ trì hội nghị Tọa đàm có đồng chí Trần Tiến Vinh - Trưởng phòng Tư pháp thành phố (Phó Chủ tịch HĐPH) về dự hội nghị có đ/c Trương Thị Phượng - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp và khoảng hơn 60 lượt người tham gia bao gồm: các Lãnh đạo, chuyên viên tham mưu thực hiện công tác thi hành pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc các Phòng chuyên môn của UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn hóa - Thông tin, Ban chỉ huy quân sự  xã phường trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh Đ/c Trần Tiến Vinh – Trưởng Phòng Tư pháp thành phố (Phó Chủ tịch HĐPH)

       Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Tiến Vinh – Trưởng phòng Tư pháp thành phố (Phó Chủ tịch HĐPH), thay mặt Hội đồng phối hợp phát biểu nhấn mạnh Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm; đồng thời khẳng định được tính nghiêm minh của pháp luật, là chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đã góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đảm bảo ổn định kinh tế- chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

        Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Tư pháp Báo cáo đề dẫn kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2019 -2023 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

       Bên cạnh đó, các thành viên và đại biểu đưa ra những tình huống, vụ việc phát sinh xảy ra thường xuyên trên thực tế ở địa phương như: Tam Thanh, An Sơn, Hòa Thuận, An Mỹ, Trường Xuân … về lĩnh vực đất đai, xây dựng còn lúng túng cụ thể như: Trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như: nhiều trường hợp khi hết thời hạn thi hành được ghi trong quyết định xử phạt (10 hoặc 15 ngày ) thì không có áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành; hết thời hiệu thi hành (là một năm) mới ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả …; Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm, Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; Về khó khăn khi xác minh thông tin người vi phạm không chịu hợp tác, không cung cấp thông tin về nhân thân, buộc người lập biên bản phải liên hệ các cơ quan chức năng để lấy thông tin…; Qua những khó khăn vướng mắc đã nêu ra tại buổi Tọa đàm được Chánh Thanh tra Sở, Lãnh đạo của các phòng chuyên môn và Chủ trì  tọa đàm trực tiếp trao đổi, tương tác, chia sẻ, thảo luận và giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một cách sôi nổi.

ThuyTT

Tin liên quan