Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII từ ngày 26/7 đến ngày 27/7/2023

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII. Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 26/7/2023 đến ngày 27/7/2023.

       Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố. Kỳ họp thông qua các nội dung: 

       Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố.

       Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

       Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2022. Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2024.

       Xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

       Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

       Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

       Ngoài ra, kỳ họp lần này sẽ thông qua một nội dung chuyên đề về Đề án tổ chức lực lượng Dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND các xã, phường không trọng điểm và công trình quốc phòng khu quân sự (SH01); hỗ trợ tiền ăn khi làm nhiệm vụ cho cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng động viên giai đoạn 2023 – 2025.

       Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền./.

Tin liên quan