Quyết tâm nâng cao nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Chiều ngày 3.7, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp với một số phòng ban liên quan và đơn vị VNPT, Viettel và Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố để nghe kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số của thành phố 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Thời gian qua, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nói chung và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì mô hình”Công dân không viết” từ thành phố đến xã, phường; phát huy vai trò của Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố để hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, Cổng dịch công trực tuyến tỉnh khi có nhu cầu. Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong các cơ quan nhà nước TP. Tam Kỳ; giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần cho các phòng ban, đơn vị và xã, phường. Trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt tỷ lệ bình quân 35%, tăng so với cùng kỳ trong năm 2022. Cụ thể trong quý I/2023, thành phố đã tiếp nhận 6.705 hồ sơ trực tuyến, đạt 48,6%, tại Trung tâm hành chính công đạt gần 17,9%. Trong quý II/2023 sau khi thực hiện phần mềm mới (iGate của VNPT) toàn thành phố đã tiếp nhận 1.373 hồ sơ trực tuyến, đạt 41,21%. Trong kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm thì tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ quý II thấp so với quý I nhất là trong tháng 6 chỉ tiếp nhận trực tuyến 43 hồ sơ, tỷ lệ 2%. Trước thực tế này, Chủ tịch UBND thành phố đồng chí Bùi Ngọc Ảnh đã yêu cầu các phòng, ban đơn vị và địa phương có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt thấp giải trình cụ thể nguyên nhân, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phần mềm mới để có giải pháp thực hiện đạt kết quả, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của thành phố trong thời gian đến. Theo đó, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh nhấn mạnh: Phòng VH-TT tham mưu UBND thành phố ký ban hành danh sách các thủ tục toàn trình và một phần của các ngành để nhân viên bưu điện căn cứ thực hiện; Văn phòng HĐND-UBND theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến hàng tuần báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố; nghiêm túc phê bình các phòng ban, địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Từng phòng, ban cần phối hợp với Bưu điện để hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện dịch vụ công trực tuyến; ký kết hợp đồng thu phí dịch vụ; phê duyệt danh mục đầu tư công CCHC và tiến hành giải ngân; nghiên cứu, học tập mô hình ATM giải quyết hồ sơ hành chính công để thực hiện trên địa bàn thành phố. Từ thành phố đến xã, phường tập trung thực hiện nhiệm vụ để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng cuối năm.

Về tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, hiện nay toàn thành phố có 100% CBCCVC đều sử dụng máy vi tính có kết nối mạng internet; có gần 50.200 thuê bao internet băng thông rộng và gần 10.000 thuê bao di động 3G, 4G; có 701/907 tài khoản mail công vụ được sử dụng. Thành phố thực hiện thí điểm 9 tuyến phố không dùng tiền mặt. Đến nay đã có trên 13.500  tài khoản smartbanking, hơn 10.000 mã QR thanh toán điện tử và trên 15.000 ví điện tử của các doanh nghiệp viễn thông đã được cài đặt. 13/13 xã, phường đã ký kết hợp đồng với nhà mạng Viettel và VNPT để cung cấp biên lai điện tử tại bộ phận một cửa. Từ đây đến cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu từ thành phố đến địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số; nâng cao tỷ lệ người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; mua sắm đầu tư trang thiết bị, máy scan phục vụ chuyển đổi số và cách cách hành chính; Phòng VHTT xây dựng kế hoạch chuẩn bị các hoạt động cho Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Tin liên quan