Thu phát sinh kinh tế 6 tháng đầu năm năm 2023 của thành phố Tam Kỳ đạt 81,8% dự toán HĐND giao

Chiều ngày 17/7, ông Lê Hoài Ngọc – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XII đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về công tác quyết toán ngân sách năm 2022, tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 2024 phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐNĐ thành phố diễn ra từ ngày 26/7 – 27/7/2023. Tham dự buổi làm việc có ông Dương Văn Chí - Phó Chủ tịch HĐNĐ thành phố, ông Nguyễn Ba – Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

         Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố là gần 2.178,5 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán tỉnh giao và 106,5% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu phát sinh kinh tế đạt 1.565 tỷ đồng, bằng 85,98% dự toán tỉnh giao và 81,8% dự toán HĐND giao, bằng 164,88% so với cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt và vượt tiến độ so với dự toán giao là do phát sinh nguồn thu tiền sử dụng đất của công ty cổ phần Tây Bắc. Trong đó các khoản thu do thành phố quản lý trong 6 tháng đầu năm đạt 32,27% dự toán tỉnh giao và bằng 28,01% dự toán HĐND thành phố giao.

        Tình hình thu ngân sách mặc dù khả quan nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là dự toán tỉnh giao năm 2023 cao so với nguồn thu phát sinh của thành phố; dự báo tăng trưởng kinh tế của thành phố năm nay chậm, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất kinh doanh; hoạt động của các hộ kinh doanh trên lĩnh vực ăn uống, giải khát, vận tải giảm… nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách thành phố. 

       Về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước là 2.716 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố và xã, phường). Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng và tính trong cân đối 2.033 tỷ đồng. Trong đó, thu phát sinh kinh tế 1.459.7 tỷ đồng; thu huy động đóng góp 1,3 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 439,6 tỷ đồng; thu kết dư ngân sách 16 tỷ đồng; thu chuyển nguồn 666 tỷ đồng; thu ngân sách cấp dưới nộp lên 133,4 tỷ đồng. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 đạt 196,6% dự toán tỉnh giao và 174,8% dự toán HĐND thành phố giao, so với năm trước bằng 101,4%.

Theo dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thành phố dự kiến nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản là 618,6 tỷ đồng. Tổng số danh mục dự kiến mới trong năm 2024 là 42 danh mục.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anh 1.jpg

Đồng chí Lê Hoài Ngọc - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc

         Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Ngọc - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch giải trình cụ thể một số nội dung liên quan đến nguyên nhân chi chuyển nguồn, chi dự phòng ngân sách trong quyết toán ngân sách 2022. Tính khả thi trong dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2024; nguyên tắc phân bổ vốn; cơ chế mới cho đầu tư công năm 2024. Đánh giá cụ thể hơn thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm so với kế hoạch, so với cùng kỳ; nhận định khả năng thu ngân sách 6 tháng cuối năm, những khó khăn đặt ra. Đồng thời, ghi nhận việc chuẩn bị nội dung báo cáo từ Phòng Tài chính - Kế hoạch khá chu đáo. Ban sẽ tổng hợp những nội dung quan trọng vào báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ họp sắp tới của HĐND thành phố.

Tin liên quan