Tam Kỳ đối thoại với đối tượng chính sách và người có với cách mạng

Sáng ngày 18.8, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023. Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Lai- Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Hiện nay trên toàn địa bàn thành phố Tam Kỳ có 1.954 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng. Trong đó, có 06 Mẹ Việt Nam anh hùng, 01 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân còn sống, 849 thương binh, 134 bệnh binh; 633 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, 239 người có công giúp đỡ cách mạng, 312 người bị tù đày, và các đối tượng khác. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công theo đúng quy định. Hội nghị đã tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất về các vấn đề như: Chế độ đối với thân nhân liệt sĩ, chế độ chất độc da cam đối với con em nạn nhân chất độc da cam, xác nhận liệt sĩ đối với các đối tượng chưa được cấp bằng, chế độ ưu đãi còn thấp, chế độ cải thiện nhà ở, hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ, những chính sách ưu đãi người có công với cách mạng về khám chữa bệnh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và lãnh đạo thành phố đã giải trình, chỉ ra những quy định của Nhà nước để người có công, đối tượng chính sách được rõ, đồng thời hướng dẫn người có công thực hiện các thủ tục liên quan để được hưởng các chế độ, chính sách theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo quy định.

Tin liên quan