Tân Thạnh tổ chức giải cầu lông dành cho các nhóm tuổi

Trong 2 ngày 26/8 đến ngày 27/8/2023 tại nhà Đa Năng trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thạnh tổ chức giải cầu lông các nhóm tuổi tranh giải "cây cảnh ba thơi" lần thứ I năm 2023.

Nhằm tạo phát triển bộ môn cầu lông, điều kiện cho các em thi đấu và tranh tài bộ môn cầu lông; Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Thạnh tổ chức giải cầu lông các nhóm tuổi tranh giải “ cây cảnh ba thơi” lần thứ I năm 2023.