Tam Kỳ triển khai sáp nhập phường Phước Hòa và An Xuân

Sáng ngày 7.9, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ chủ trì cuộc họp về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND TP Bùi Ngọc Ảnh phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Bùi Ngọc Ảnh phát biểu tại cuộc họp

 

Trên cơ sở quy định về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, hoàn thành việc sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% (năm 2025), dưới 100% (2030) so với quy định; Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% (năm 2025), dưới 30% (năm 2030) và quy mô dân số dưới 300% quy định. Theo đó, ngày 30/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 601-TB/TU về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025, trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ với phương án: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hòa (diện tích 0,66 km2 , tỷ lệ 12%; dân số 5.627 người, tỷ lệ 80,3%) và phường An Xuân (diện tích 1.09 km2, tỷ lệ 19,81%; dân số 12.953 người, tỷ lệ 185%) để thành lập phường An Xuân – Phước Hòa. Đây là hai đơn vị hành chính liền kề thuộc diện sắp xếp, có trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Việc sáp nhập hai đơn vị hành chính này nhằm thành lập một đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Buổi làm việc cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp, thảo luận trong công tác cán bộ, lộ trình thực hiện, tổ chức bộ máy… đối với quá trình triển khai thực hiện việc sáp nhập giữa hai đơn vị.         

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Bùi Ngọc Ảnh đề nghị các ngành chức năng của thành phố cần tập trung, chủ động trong tất cả các nội dung thuộc đề án sáp nhập, có kế hoạch lộ trình phù hợp với từng đơn vị, kịp thời sắp xếp điều chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan đối với vấn đề điều chỉnh địa danh hành chính, đảm bảo thông tin đến nhân dân. Đồng thời, Ban Chỉ đạo về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Tam Kỳ cần tập trung xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí, sớm hoàn thiện lộ trình để thực hiện sáp nhập trong thời gian tới./.

Tin liên quan