Đoàn thanh niên Tân Thạnh tổ chức ký cam kết tiên phong thực hiện mỗi hộ gia đình có bình chữa cháy

Nhằm phát động cho lực lượng ĐVTN trên địa bàn phường Tân Thạnh tham gia trang bị mỗi hộ gia đình có bình chữa cháy và nâng cao nhận thức cho ĐVTN về phòng cháy chữa cháy.

Nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo của phường, thành phố, tỉnh về phát động phong trào mỗi hộ gia đình có bình chữa cháy. UBND phường đã phát động cho toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức người lao động tự trang bị cho gia đình 1 bình chữa cháy. Đoàn thanh niên phường Tân Thạnh đã tổ chức chương trình đăng ký và ký kết tiên phong vận động ĐVTN trang bị cho hộ gia đình 1 bình chữa cháy. Tham dự buổi ký kết chương trình có ông Phan Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND phường, phó ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy phường Tân Thạnh. Bà Huỳnh Thị Ngân Giang - Bí thư đoàn phường Tân Thạnh. Đại diện các bí thư chi đoàn trực thuộc đoàn phường ký cam kết, tại buổi phát động chương trình BCH các chi đoàn đã đăng ký trang bị cho hộ gia đình 1 bình chữa cháy phấn đấu đến cuối năm 2023 100% ĐVTN hộ gia đình có bình chữa cháy.

Tin liên quan