Tân Thạnh ra mắt tổ công nghệ số các trường học trên địa bàn phường

Chiều ngày 21/9 UBND phường ra mắt tổ công nghệ số các trường học trên địa bàn phường.

Để thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện đề án phát triển giáo dục của thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022 - 2025. UBND phường ra mắt tổ công nghệ số ccacs trường học trên địa bàn, nhằm mục đích là cầu nối giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh học sinh liên quan đến công tác chuyển đổi số trên lĩnh vực giao dục; đồng thời thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong dạy và học của các trường. Tổ công nghệ số các trường được cơ cấu Hiệu trưởng các trường làm tổ trưởng, hiệu phó làm tổ phó và các thành viên đại diện các tổ chuyên môn, giáo viên phụ trách CNTT nhà trường. Nhiệm vụ của tổ được UBND phường hướng dẫn trên cơ sở các mục tiêu chuyển đổi số trên lĩnh vực giáo dục và theo đề án phát triển giáo dục của thành phố.

Quang Cảnh buổi ra mắt