UBND phường Hòa Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH và phát động Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho người dân khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận.

Tối ngày 04/10/2023, UBND phường Hòa Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH và phát động Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho người dân khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận.

Tối ngày 04/10/2023, UBND phường Hòa Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH và phát động Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho người dân khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận.