Tân Thạnh tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phường năm 2024

Sáng ngày 24/11/2023 UBND phường Tân Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhằm triển khai, quán triệt Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 và tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Về tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Tâm chính trị viên phó cơ quan quân sự thành phố; ông Đỗ Văn Minh - Uỷ viên BTV thành uỷ, bí thư, chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị cùng các ông, bà trong BTV Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường và các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khối phố, khối đội trưởng. 

Ông Mai Tấn Khoa - Phó bi thư Đảng uỷ quán triệt Nghị quyết Đảng uỷ

Hội nghị nghe ông Mai Tấn Khoa - Phó bi thư thường trực Đảng uỷ triển khai và quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 23 tháng 12 năm 2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.