Tam Kỳ xây dựng đô thị thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số

Trong những năm gần đây, xu hướng xây dựng thành phố thông minh hay đô thị thông minh ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn, đô thị hiện đại, trong khu vực và trên thế giới. Hòa nhập vào xu thế chung đó, thành phố Tam Kỳ đang hướng tới xây dựng Đô thị thông minh, hiện đại.