Tam Kỳ: Tổng kết lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá II năm 2023

Chiều ngày 28.11, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 2 năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Hoài Ngọc, UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Báo cáo viên Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ Tam Kỳ.

Sau 8 ngày học tập, 67 học viên được nghiên cứu, học tập nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 1 chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ và 01 chuyên đề về thông tin thời sự, định hướng tư tưởng. Các chuyên đề trên đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại xuất sắc có 06 học viên, loại giỏi 35 học viên, loại khá 26 học viên. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị thành phố đã trao giấy khen cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Thông qua khóa học, đã giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, trọng tâm của các chuyên đề học tập và các chuyên đề mở rộng, qua đó nâng cao được nhận thức, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị và trách nhiệm của bản thân, xác định mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, tiếp tục xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.