Tăng cường phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Tam Kỳ

Tăng cường phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Tam Kỳ. Đó là nội dung chính trong được UBND thành phố Tam Kỳ nêu ra trong công văn nhằm thực hiện có hiệu quả theo tinh thần công văn số 150/CAT-PV01 ngày 15/01/2024 của Công an tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thành phố Tam Kỳ tuyên truyền lưu động về công tác bảo đảm ANTT

Công an thành phố Tam Kỳ tuyên truyền lưu động về công tác bảo đảm ANTT

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo ANTT theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Quảng Nam, kế hoạch của thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, tăng cường công tác PCCC trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, các lễ hội đầu năm 2024. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản của mình, của gia đình và cơ quan; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. 

Chú trọng truyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật, sử dụng công nghệ cao, cho 2 vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cán bộ, Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường cảnh giác, bảo vệ trụ sở cơ quan; chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn về phòng, chống cháy, nổ. Kịp thời tham mưu UBND thành phố biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, theo dõi, tham mưu UBND thành phố dự báo, kiểm soát, xử lý tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tuyến biển, an ninh nông thôn, đô thị, an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, số đối tượng chống đối cực đoan, cơ hội chính trị... kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; chủ động phát hiện, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài, Việt kiều; quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT... tăng cường công tác quản lý, thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Tin liên quan