Bàn giao diện tích trồng cây Thông nhựa nhân dịp lễ ra quân trồng cây đầu năm 2024

Ngày 26/02/2024 tại Đồi Yên Ngựa, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam bàn giao diện tích trồng cây Thông nhựa cho UBND thành phố Tam Kỳ.

Theo đó đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở tiến hành bàn giao ngoài hiện trường trồng cây Thông nhựa do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho UBND thành phố Tam Kỳ với diện tích 0,5 ha, mật độ trồng 2.500 cây/ha (tương ứng với số cây trồng 1.250 cây/0,5 ha) với chiều cao trung bình thời điểm bàn giao khoảng 01 mét.

Kể từ thời điểm tiếp nhận, UBND thành phố tổ chức chăm sóc, quản lý bảo vệ và sử dụng, đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt; phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Tin liên quan