Tam Kỳ: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2024

Sáng ngày 28/2, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 39 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Quang cảnh khai mạc lớp học

 

Đảng bộ Công ty hiện có 12 Chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 01 đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng ủy công ty luôn coi trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy. Năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức riêng 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của công ty và năm nay Đảng ủy công ty tiếp tục đề nghị Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên các Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ công ty. Thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng bộ công ty đối với công tác xây dựng Đảng.