Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2024

Sáng ngày 29.2, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2024 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức tham mưu, thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các phòng, ban và lãnh đạo, công chức tham gia Tổ pháp luật cộng đồng ở các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

 

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn được tìm hiểu các kiến thức chung, hình thức, quy trình, các bước trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Triển khai việc xây dựng một số mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023-2028 theo Đề án được ban hành kèm theo Quyết định 7350/QĐ-UBND ngày 26/12/202 của UBND thành phố Tam Kỳ. Đồng thời thảo luận giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

Hoạt động tập huấn giúp các cán bộ làm công tác tham mưu về thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý từ thành phố đến xã, phường nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, từ đó nâng cao chuyên môn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của thành phố đạt được hiệu quả cao trong thời gian đến.

Tin liên quan