Đến 31/3/2024, Tam Kỳ hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường Phước Hoà và An Xuân

Sáng ngày 7.3, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo, các Tổ giúp việc và lãnh đạo 3 địa phương Phước Hoà, An Xuân, Tam Thanh để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho quá trình sáp nhập đơn vị hành chính giữa hai địa phương Phước Hoà, An Xuân thành lập một đơn vị hành chính mới và việc giữ lại đơn vị hành chính xã Tam Thanh giai đoạn 2023-2025. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Dương Văn Chí và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ.

Quang cảnh cuộc họp

 

Phường An Xuân và Phước Hoà là hai đơn vị hành chính liền kề thuộc diện sắp xếp, có trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Việc sáp nhập hai đơn vị hành chính này sẽ thành lập đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, với diện tích tự nhiên 1,75km2 (đạt tỷ lệ 31,82% tiêu chuẩn) và dân số 18.850 người (đạt tỷ lệ 265,4% tiêu chuẩn). Dự kiến trụ sở làm việc của đơn vị hành chính phường mới là trụ sở phường An Xuân hiện nay. Và đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2025.

Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của thành phố đã được chuẩn bị theo lộ trình. Đề án sáp nhập đã được Phòng Nội vụ dự thảo. Các đại biểu tham dự cuộc họp và Ban chỉ đạo các địa phương đã tham gia ý kiến để hoàn thiện thêm Đề án và cho biết tại phường An Xuân và phường Phước Hoà, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất cao chủ trương sáp nhập hai địa phương để thành lập đơn vị hành chính mới. Các địa phương cũng cho ý kiến về việc thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố; cần có lộ trình với mốc thời gian cụ thể để địa phương tập trung thực hiện. Khó khăn sau khi sáp nhập đó là việc điều chỉnh giấy tờ cho người dân nhất. Về vấn đề này, chính quyền từ thành phố đến địa phương đã có tính toán và sẽ tập trung sẵn sàng trong việc giải quyết chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ cho Nhân dân, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho Nhân dân. Về công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lãnh đạo thành phố yêu cầu 2 địa phương và các ngành chuyên môn liên quan tập trung giải quyết đảm bảo. Có sự chuẩn bị và hoàn thiện trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới, đáp ứng nhu cầu làm việc khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động. Về Đề án, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu phòng Nội vụ hoàn chỉnh trước ngày 15/3 và có buổi đăng ký làm việc với Sở Nội vụ xin ý kiến và đến ngày 31/3 hoàn thiện các bước tiếp theo quy định. Địa phương lưu ý niêm yết sớm danh sách cử tri.

Riêng đối với Tam Thanh, về việc cho ý kiến giữ lại xã Tam Thanh trong giai đoạn 2023 – 2025, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu các phòng ban liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng về yếu tố quốc phòng, giáp biển, có đơn vị hành chính tách biệt so với các địa phương của thành phố, tính chất đặc thù về đô thị, định hướng phát triển xã Tam Thanh trong lộ trình phát triển chung của Tam Kỳ đặc điểm về văn hoá… Thành phố đang xây dựng lại quy hoạch chung đô thị sau khi có quy hoạch chung của tỉnh, theo đó sẽ nâng cấp đô thị và Tam Thanh trở thành phường vào năm 2030.

Tin liên quan