Thành phố Tam Kỳ ra quân đảm bảo trật tự đô thị nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ (24/3/1975-24/3/2024)

Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trong thời gian kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ (24/3/1975-24/3/2024), lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa năm 2024” và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5, UBND thành phố Tam Kỳ xây dựng kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị với các nội dung cụ thể sau:

Kiểm tra, nhắc nhở các hộ bán hàng rong tại Quảng trường 24/3
Kiểm tra, nhắc nhở các hộ bán hàng rong tại Quảng trường 24/3

Thời gian ra quân: Được chia làm 03 giai đoạn, cụ thể như sau:
- Từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 29/3/2024: ra quân lập lại trật tự đô thị kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ (24/3/1975- 24/3/2024).
- Từ ngày 30/3/2024 đến hết ngày 13/4/2024: Ra quân đảm bảo trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa năm 2024”.
- Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024 ra quân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế lao động 01/5.

Yêu cầu:

- Tiến hành đồng bộ các biện pháp như tuyên truyền, giải thích để các cá nhân tổ chức, hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, thiết lập quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp.
- Tổ chức ra quân xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vi phạm về trật tự đô thị, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
- Cấp chính quyền các xã phường tập trung công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động và thống nhất công tác phối hợp xử lý triệt để nhằm tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự giao thông; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu, đổ giá hạ ... gây mất mỹ quan đô thị.

Tin liên quan