Triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố năm 2024

Để chủ động trong việc phòng, chống bệnh Dại động vật, vừa qua Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Tam Kỳ đề nghị UBND các xã, phường triển khai, thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi.

Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/6/2024.

Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo nuôi khỏe mạnh trên địa bàn.

Loại vắc-xin phòng bệnh: Sử dụng vắc-xin tiêm phòng bệnh Dại có tên trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Cách thức sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phạm vi tiêm phòng: Tiêm cho toàn bộ đàn chó, mèo khỏe mạnh trên địa bàn toàn thành phố.

Kinh phí tiêm phòng: Chủ vật nuôi chó, mèo phải tự trả 100% kinh phí tiêm phòng bao gồm tiền vắc-xin, thẻ bài, dây đeo, giấy CNTP và tiền công tiêm phòng.

 

 

Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cũng đề nghị UBND các xã, phường:

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về các quy định của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn chó, mèo; vai trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng để người dân hiểu và tích cực thực hiện việc tiêm phòng.

2. Tiến hành thống kê số lượng đàn chó, mèo trên địa bàn để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc-xin, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Chủ động xây dựng Kế hoạch/Thông báo tiêm phòng bệnh Dại. Trong đó: nêu rõ thời gian, địa điểm, mức thu đến từng thôn, khối phố trước thời điểm tiêm phòng để các chủ nuôi chó, mèo có kế hoạch bắt, giữ và xích nhốt tại nhà hoặc đưa đến điểm tiêm tập trung.

4. Phân công cán bộ trong BCĐ phòng chống dịch xã/phường đứng điểm để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Phối hợp với UBMT, các tổ chức Hội, Đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mọi người ý thức được trách nhiệm của mình đối với công tác phòng, chống bệnh Dại.

5. Ngay sau khi kết thúc đợt tiêm chính, tổng hợp danh sách số hộ có chó, mèo được tiêm phòng theo từng thôn/khối phố và toàn xã/phường, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp để theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo tiêm phòng bổ sung.

Tin liên quan