Tập huấn, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 tại xã Tam Thăng

Sáng ngày 10/4/2024, tại Hội trường UBND xã Tam Thăng tổ chức phổ biến những quy định trong nuôi trồng thủy sản tại Luật Thủy sản năm 2017 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.