UBND xã Tam Thăng tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hiến đất trồng cây phục hồi hệ sinh thái sông Đầm

Sáng ngày 15/4, thừa ủy quyền của UBND thành phố, UBND xã Tam Thăng tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hiến đất trồng cây phục hồi hệ sinh thái sông Đầm.

Đây cũng là một trong những nội dung của buổi Lễ phát động phục hồi và phát triển hệ sinh thái đất ngập nước và đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm sông Đầm.

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024” trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Ngày 26/3/2024 Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đã ký Quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 124 cá nhân tại thôn Vĩnh Bình và thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng đã có thành tích hiến đất trồng cây phục hồi hệ sinh thái sông Đầm.

Một số hình ảnh tại buổi trao thưởng