Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị dành cho Công an tỉnh

Chiều ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 130 học viên là cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.

Quang cảnh bế giảng

Qua hơn một tháng học tập, 130 học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, giúp các học viên nâng cao niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác. Kết quả học tập cũng là cơ sở, tiền đề để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm chức danh nghiệp vụ của lực lượng Công an và nhằm đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, tất cả 130 học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 13 học viên xếp loại xuất sắc, 91 học viên xếp loại giỏi và 26 học viên xếp loại khá. Tại buổi lễ, Trung tâm Chính trị thành phố cũng tặng giấy khen cho 13 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đắc - TUV, Phó GĐ Trung tâm Chính trị báo cáo tổng kết lớp học