HĐND thành phố Tam Kỳ tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới

Ngày 31/5/2024, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 để thông qua chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới. Đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Dương Văn Chí - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ toạ kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII

           Tại kỳ họp, UBND thành phố Tam Kỳ đã trình HĐND thành phố xem xét, thảo luận cho ý kiến về Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới. Trước khi sáp nhập, phường Phước Hòa có diện tích 0,66 km2, dân số 5.627 người; phường An Xuân có diện tích 1,09 km2, dân số 12.953 người. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới được lấy tên phường An Xuân, có diện tích tự nhiên là 1,75 km2, dân số 18.580 người.  

UBND phường Phước Hòa tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa (Ảnh sưu tầm)

          Việc sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới là cần thiết, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của thành phố; là sự cụ thể hóa chủ trương tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của BộChính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Đồng thời, việc sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm chi ngân sách; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tạo sự bền vững trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

         Sau khi thảo luận, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới, tên gọi đơn vị hành chính mới là phường An Xuân.

          HĐND thành phố giao UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.