Tam Kỳ: Khai mạc Lớp đảng viên mới, khoá I năm 2024

Sáng ngày 4.6, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2024.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2024

 

Tham gia lớp học có 45 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thời gian toàn khoá học là 07 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu thêm 01 chuyên đề về khái quát Lịch sử Đảng bộ thành phố Tam Kỳ và 01 chuyên đề thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho đảng viên dự bị. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí học viên vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên.

Kiến thức được tiếp thu tại khóa bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, kiên định lập trường  cách mạng của bản thân mình, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào và gắn việc học tập lý luận vào thực tiễn công tác, sinh hoạt tại địa phương đơn vị, tại chi bộ cơ sở của mình và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khóa học cũng là điều kiện để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các học viên sau 1 năm rèn luyện, thử thách.