Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong hai ngày, từ 6 - 7/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Tam Kỳ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra Chương trình hành động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hạnh phúc”.

Sau phát biểu khai mạc của đại diện Đoàn Chủ tịch, đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thành phố Tam Kỳ và các tổ chức thành viên đã tổ chức phát động, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức được 181 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức phản biện 09 cuộc; xã, phường phản biện 55 cuộc.