Tam Kỳ khen thưởng 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Sáng 11/6, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Tam Kỳ (24/3/1975-24/3/2025) hướng đến xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo và nỗ lực, quyết tâm cao nhất, hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương đã tập trung thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp - công nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đô thị, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đảm bảo an ninh trật tự…được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XXII.