Tân Thạnh hội nghị sơ kết thực hiện đề án 06 của Chính Phủ

Sáng ngày 14/6 UBND phường Tân Thạnh tổ chức hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về thực hiện đề án 06 của Chính Phủ và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2024.

Chủ trì hội nghị ông Đỗ Văn Minh - Bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND phường, tổ trưởng tổ công tác đề án 06 phường Tân Thạnh cùng các đồng chí thành viên tổ công tác đề án 06 phường. Trong 6 tháng đầu năm 2024 tổ công tác đề án đã tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp cụ thể, phân công cho các thành viên tổ công tác từng nhiệm vụ nên đạt nhiều kết quả thiết thực đó là:

* Kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử:

- Đăng ký thường trú: Đã tiếp nhận 473 hồ sơ, (trong đó có 112 hồ sơ DVCLT). Đã giải quyết trả kết quả 473 hồ sơ;

- Đăng ký tạm trú: Đã tiếp nhận 84 hồ sơ, đã giải quyết trả kết quả 83 hồ sơ.

- Đã tiếp nhận 467 lượt thông báo lưu trú.

- Đăng ký khai sinh: 127 hồ sơ

- Đăng ký khai tử: 28 hồ sơ

- Đăng ký kết hôn: 36hồ sơ

- Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT: 100 hồ sơ

- Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: 12 hồ sơ.

- Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

- Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

* Làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu 

- Thông báo số định danh cá nhân: Thông báo 78 trường hợp;

- Làm sạch dữ liệu thiếu trường thông tin: 09 trường hợp;

- Đề nghị hủy, cấp lại số định danh cá nhân: 01 trường hợp;

- Rà soát, xác minh phạm nhân nguồn C10: 77 thông tin;

- Làm sạch dữ liệu điện lực: 2.328 thông tin;

- Đề nghị xóa trùng 01 trường hợp.

- Giải quyết những tồn tại, chậm muộn trong đăng ký quản lý cư trú trong thời gian từ 10/12/2023 đến 09/06/2024:

 + Đã tiếp nhận 475 hồ sơ thường trú, gồm: Đăng ký thường trú: 222 hồ sơ (có 100 hồ sơ DVCLT); Tách hộ: 03 hồ sơ; Xóa đăng ký thường trú: 22 hồ sơ (12 hồ sơ DVCLT); Điều chỉnh thông tin về cư trú: 20 hồ sơ; Xác nhận thông tin nơi cư trú: 208 trường hợp. Đã giải quyết, trả kết quả đúng hạn 475 hồ sơ.

Đã tiếp nhận 84 hồ sơ. Đã giải quyết trả kết quả đúng hạn: 77 hồ sơ, 06 hồ sơ quá hạn, 01 hồ sơ chờ kết quả trả lời xác minh.

Có những kết quả nêu trên có những ưu điểm, khuyết điểm đó là:

1. Ưu điểm 

- Kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Các ban ngành đoàn thể, Ban Nhân dân khối phố đã chủ động thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực và địa bàn cụ thể:

2. Hạn chế

- Công dân vẫn còn nộp hồ sơ phương thức trực tiếp theo thói quen; việc tiếp cận nộp hồ sơ trên Cổng DVC trực tuyến của Công dân gặp nhiều khó khăn.

- Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện DVC trực tuyến, Định danh điện tử (VNeID) có lúc có nơi chưa được thường xuyên, liên tục.

- Nhiều thủ tục hành chính vẫn phải cần xác nhận thông tin cư trú.

Trên cơ sở những kết quả đạt được tổ đề án đề ra các nhiệm vụ  và giải pháp trong 6 tháng còn lại năm 2024 tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 06, DLQG về DC, DVC trực tuyến, các tiện ích khi sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, định danh điện tử và phần mềm VNeID để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia thực hiện cấp số định danh điện tử cá nhân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ tiện ích khác.

- Tiếp tục phối hợp đăng ký, giải quyết đảm bảo nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến trên 02 nhóm DVC liên thông: Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp BHYT cho trẻ em duối 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân đi làm CCCD, tạo tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị ông Đỗ Văn Minh - Bí thư, chủ tịch UBND phường đề nghị các thành viên tổ công tác phát huy vai trò trách nhiệm được giao trong thực hiện các nội dung của đề án. Khắc phục các hạn chế và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung chưa đạt. Phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu thành phố giao cho phường. Giao công an phường tiếp tục triển khai các giải pháp và đồng bộ các nhiệm vụ tham mưu kịp thời UBND phường chỉ đạo. Đề nghị bộ phận văn hoá thường xuyên tuyên truyền về đề án 06 cho nhân dân hiểu rỏ và tham gia thực hiện các quyền lợi đề án 06 mang lại cho nhân dân. Đề nghị các khối phố tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cùng với địa phương thực hiện các nội dung của đề án.

Tin liên quan