Làm việc với Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 14/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố do ông Lê Hoài Ngọc – UVBTV Thành uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc có ông Dương Văn Chí - UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đại diện Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh báo cáo với Đoàn giám sát

      Theo báo cáo của Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh, trong năm 2024 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố do Chi cục Thuế quản lý được HĐND thành phố giao trên 709 tỷ đồng. Tổng thu thực hiện đến hết tháng 5/2024 là 244.021 triệu đồng đạt 61% dự toán tỉnh giao, bằng 34% HĐND thành phố giao, tăng 46,40% so với thực hiện cùng kỳ; ước thực hiện đến hết tháng 6/2024 là 276.699 triệu đồng, bằng 68,90% dự toán tỉnh giao, đạt 38,99% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 138,53% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khu vực, sắc thuế đạt kết quả khả quan như: thuế ngoài quốc doanh, thuế TNCN, Lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất… Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do các khoản thu về đất, như: thu tiền sử dụng đất tăng 202,3%, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tăng 154,9%, và thuế NQD tăng 112,3 %.

      Mặc dù trong thời gian qua, Chi cục Thuế đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tuy nhiên số tiền thuế nợ vẫn tăng. Đến ngày 31/5/2024, tổng nợ có khả năng thu trên địa bàn thành phố là 94.532 triệu đồng, tăng 45% so với đầu năm, một số sắc thuế có số tiền thuế nợ tăng cao so với đầu năm như: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền sử dụng đất…

Ông Lê Hoài Ngọc – UVBTV Thành uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố kết luận buổi làm việc

       Để hoàn thành toàn diện công tác thu ngân sách năm 2024, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đề nghị Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh cần chủ động xử lý nợ đọng thuế bằng các biện pháp theo chức năng thẩm quyền; chủ động tham mưu, thành lập đội liên ngành chống nợ đọng, thất thu thuế. Phối hợp UBND xã phường hỗ trợ, rà soát mã số thuế cá nhân đối với đối tượng hộ kinh doanh, cung cấp thông tin sai sót để điều chỉnh bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời, cần chủ động trong công tác kiểm tra thuế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong công tác nộp thuế đến với người dân…

Tin liên quan