Thẩm định khoa học tập sách “Lịch sử Đảng bộ phường Phước Hòa giai đoạn 1975-2023”

Chiều ngày 17/6, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tam Kỳ tổ chức Hội nghị thẩm định khoa học tập sách “Lịch sử Đảng bộ phường Phước Hòa giai đoạn 1975-2023”. Chủ trì hội nghị thẩm định khoa học do đồng chí Lê Hoài Ngọc - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

 

Quang cảnh hội thảo thẩm định khoa học tập sách

 

Tập sách Lịch sử Đảng bộ phường Phước Hòa, giai đoạn 1975 – 2023 do đồng chí Lê Minh Chiến – Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam làm chủ biên. Hội đồng thẩm định khoa học tập sách nhất trí và đánh giá cao bản thảo công trình Lịch sử Đảng bộ phường được nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, công phu; bố cục chương, mục hợp lý; tập sách gồm 4 chương, 153 trang; có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các nhân chứng lịch sử đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tập trung vào việc thống nhất bố cục công trình, bổ sung những sự kiện, nhân vật, phong trào cách mạng tiêu biểu; thảo luận, làm rõ những nhận định, đánh giá liên quan đến những thành tựu quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về kết quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển của Đảng bộ phường từ 1975 - 2023. 

Nhìn chung về cơ bản tập sách đảm bảo tính tư tưởng chính trị, tính khoa học, thống nhất với các công trình lịch sử của Tam Kỳ đã được xuất bản trong thời gian qua. Phương pháp nghiên cứu hợp lý, trình bày khoa học, đúng với yêu cầu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Được biết, sau hai lần tổ chức hội thảo góp ý tập sách vào tháng 9/2023 và tháng 2/2024 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí nhân chứng nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ phường qua các thời kỳ. Vì vậy, nội dung bản thảo cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của tập sách trước khi xuất bản cần được chỉnh lý, bổ sung theo ý kiến góp ý của các uỷ viên phản biện và kết luận của Chủ tịch Hội đồng khoa học thành phố.