Tổ chức Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII trong 02 ngày, từ ngày 16/7 – 17/7/2024

Thường trực HĐND thành phố ban hành Thông báo số 188/TB-HĐND, ngày 27/6/2024 về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Theo đó, tại Kỳ họp sẽ trình, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan khác theo luật định. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023; Quyết định Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2025; Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025... Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng năm 2024; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của các ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thành phố khoá XII

          Ngoài ra tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua các nội dung chuyên đề theo đề nghị của UBND thành phố đó là: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Thể dục thể thao của thanh phố (giai đoạn 1); Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

          Thời gian tổ chức kỳ họp trong 02 ngày, từ ngày 16/7/2024 đến ngày 17/7/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố. HĐND thành phố tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc vào sáng ngày 16/7 và phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng ngày 17/7/2024./.

Tin liên quan