Hội LHPN TP. Tam Kỳ vượt chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm

Sau hơn 01 tháng triển khai phát động về huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo; Hội LHPN thành phố đã tập trung chỉ đạo Hội LHPN 13 xã, phường nhanh chóng triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm vì người nghèo, tuyên truyền về mức lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng CSXH ngang bằng với lãi suất của các Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn,... chính vì vậy việc huy động HVPN cùng tham gia gửi tiết kiệm đem lại kết quả cao.

Theo chỉ tiêu giao của Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam đối với Hội LHPN thành phố, mức huy động gửi tiết kiệm là 2,5 tỷ đồng, thực hiện từ ngày 10/5/2024 đến 31/12/2024 và tập trung vào đợt cao điểm: từ ngày 15/5/2024 đến ngày 30/6/2024. Đến thời điểm hiện tại, việc huy động tiền gửi tiết kiệm Hội LHPN thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu giao, với số tiền huy động trên 2,8 tỷ đồng. Tiêu biểu có Hội LHPN phường Phước Hoà huy động đạt 181%, Hội LHPN phường An Sơn 163% và đơn vị xã Tam Phú đạt 122%.

 Không dừng lại ở con số đạt được, thời gian tới, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục huy động gửi tiền tiết kiệm nhằm góp phần tăng thêm nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Tin liên quan