Thành phố Tam Kỳ tiếp 125 lượt công dân trong 6 tháng đầu năm 2024

Thành phố Tam Kỳ tiếp 125 lượt công dân trong 6 tháng đầu năm 2024

Công tác tiếp công dân được các cấp chính quyền từ thành phố đến các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện thường xuyên.Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố đã tiếp công dân tổng cộng 395 lượt, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước; cụ thể: Tiếp công dân tại Trụ sở UBND thành phố: 125 lượt, trong đó: lãnh đạo UBND thành phố tiếp 23 lượt và tiếp thường xuyên 102 lượt. UBND các xã, phường tiếp: 270 lượt, trong đó: lãnh đạo UBND các xã, phường tiếp 109 lượt và tiếp thường xuyên 161 lượt. Nội dung tiếp công dân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bồi thường GPMB-TĐC, tranh chấp quyền sử dụng đất và một số lĩnh vực khác, không có đoàn đông người.

Thông qua tiếp dân, ngành chức năng củathành phố đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định, giải thích cho công dân nắm rõ thêm về đường lối, chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng xử lý, hướng dẫn trực tiếp những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh nên góp phần làm giảm đáng kể lượng đơn thư thuộc thẩm quyền đưa vào thụ lý giải quyết. Đồng thời, thông qua các buổi tiếp dân đã giúp cho lãnh đạo UBND thành phố kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tin liên quan